РАЧУНАРСКО – ИНФОРМАТИЧКИ СМЈЕР

Корак ка успјешној будућности

Специјалистичким образовањем средњошколаца који имају изражене дигиталне компетенције повећава се квалитет студената ИТ смјерова различитих факултета.

Дигитална писменост, познавање програмирања и база података које ће ученици стећи у гимназијском ИТ одјељењу биће важне за њихов даљи развој. Осим проходности на факултете који школују ИТ стручњаке, матуранти тих одјељења могу да наставе студије и у другим областима и тако пробију пут ка дигитализацији у пољопривреди, здравству и енергетици.

Програмирање

Програмски језици могу се дефинисати као низ писаних наредби према скупу посебних правила на језику који рачунар разумије и извршава.

Програмирање је креативан процес који упућује рачунар о томе како обавити задатак.

Као и код сваког сложеног посла, цијели је задатак могуће подијелити на више мањих дијелова. Након тога ћемо сваки дио посебно проучити и извршити, а на тај начин ћемо извршити и цијели посао, односно израдити програм.

Рачунарске мреже

Рачунарска мрежа је појам који се односи на рачунаре и друге уређаје који су међусобно повезани кабловима или на други начин, а у сврху међусобне комуникације и дељења података.

У рачунарској мрежи, осим рачунара, свичеви (скретнице, комутатори) и рутери (усмеривачи). Различите технологије могу се користити за пренос података с једног места на друго, укључујући каблове, радио таласе и микроталасни пренос. Веза између два рачунара који деле своје ресурсе може да се назове рачунарском мрежом.

Мултимедија

Мултимедија (мултимедији) је назив за оне медије који су комбинација више различитих медија. Мултимедије карактерише мултимедијални доживљај, по појавним облицима (перцептивним видовима информација, тј. логичкој структури) и преносним путевима(физички преносним путевима) вишеструк, симултан, снажан доживљај, у најширем смислу то је проток информација између извођача и публике.

Базе података

База (банка) података је колекција података организованих за брзо претраживање и приступ, која заједно са системом за администрацију, организовање и меморисање тих података, чини систем базе података. Из угла корисника, подаци су на неки логички начин повезани.

Постоје различите врсте база података, зависно од тога на који начин су подаци интерно организовани. Тако се разликују хијерархијске, мрежне (CODASYL), релационалне, објектно-оријентисане, објектно-релационе, прилагођене за WEB, XML и мултимедијске базе података.

Комуникација

Комуникација је процес преноса и размјене порука између пошиљаоца и примаоца. Комуникација потиче од латинског Communicatio што значи дијелити.

Кроз процес комуникације, људска бића дијеле информације једно с другим, чинећи чин комуницирања основном активношћу за живот у друштву.

Израз комуникација се такође користи у значењу везе између двије тачке, на примјер, техничко средство комуникације (телекомуникације).

Технологије

Python

PHP

MySQL

Photoshop

Illustrator

Microsoft Office

Matlab

C++