Sedmica za nas: Dan drugi – Izložba fotografija

Ova izložba je bila revijalnog i takmičarskog karaktera.Osim fotografija, izloženi su i likovni radovi učenika likovne sekcije, koje suposjetioci mogli vidjeti na samom ulazu. U revijalnom dijelu izložbe fotografija učestvovale su dvije učenice trećegrazreda – Ivana Šovljanski i Ana Korićanac, a putanja kroz takmičarski dio oveizložbe prostirala se od hola škole do hodnika na prvom spratu, dok su svezainteresovane njome vodile obilježene strelice. Tu smo mogli vidjetifotografije učenika naše škole – Luke Tomića i Bojana Malinovića, ali ifotografa iz drugih škola – Alekse Trkulje i Vlade Kneževića. Stručni žiri za izbor najboljih fotografija činili su: SrđanKosić, Tea Jagodić i Srđan Vujmilović. Pored stručnog žirija, svi posjetioci suimali priliku da na izlazu glasaju za svog favorita, tako da nestrpljivoočekujemo rezultate koji će bit objavljeni u petak!Irena Lukač IV1 Sofia Miljatović IB1

Повезани чланци