Sport i fizička aktivnost

Direktor Gimnazije, ZoranPejašinović, poželio je dobrodošlicu prisutnima te riječ dao Neđi Macanoviću,profesoru fizičkog vaspitanja, koji je diskusiju je započeo riječima:Nažalost, imam utisak da se kod nas o tome još uvijekmalo razmišlja, a još manje razgovara i piše. Istina, tu i tamo pojavi sepokoja stručna publikacija, organizuju skupovi o temama užeg formata, obaverijetke konsultacije povodom nekog zakonskog ili programskog akta, a širegdruštvenog dijaloga nema. Zatim je dodao da nastava fizičkog vaspitanjaima osnovni cilj razvoja fizičkih, bioloških, psiholoških i socijalnih osobina ličnosti učenika.Naglasio je da su rađene različite ankete i istraživanja koja su imalacilj da se stručnom analizom dođe do podataka orazličitim uzrocima i posljedicama posturalnih poremećaja koji sudijagnistifikovani. Nakon istraživanja rezultati su pokazali da je većinaispitanika svjesna problema, ali da je stanje u školama po pitanju fizičkeaktivnosti jako loše. Profesor Macanović je istakao i važnost uloge roditelja uočuvanju zdravlja djece i želju za realizacijom kvalitetne nastave u štoranijem uzrastu, već u vrtićima. Radenko Dobraš, na temu Značaj fizičkog vaspitanja, dodao je da se fizičkomvježbom može uticati na zdravlje, ali da i izostankom fizičke vježbe može doćido negativnih pojava. Kako prof. dr Radenko kaže: Cilj svih nas jestvaranje zdrave populacije, koja se temelji na ličnim potrebama za fizičkomaktivnošću. Naglasio je položaj djece uzrasta 7-11 godina te nedovoljanbroj časova fizičkog vaspitanja koji je neophodan za pravilno razvijanje svakogdjeteta. Prof. dr Dobraš izložio je prisutnima projekat koji je realizovan u 20osnovnih škola Republike Srpske za uzrast djece od 7-11 godina. Uvedeno je višečasova fizičkog vaspitanja u toku sedmice i rezultati su bili i više negozadovoljavajući, počevši od djece do roditelja. Fizička aktivnost utiče napoboljšan razvoj motorike i ravnomjeran raspored tjelesne kompozicije. Radenko Dobrašdao je riječ prim.dr Siniši Bijeljcu. Njegov kratak osvrt na uticaj fizičkeaktivnosti sa ortopedskog aspekta bio je od posebnog značaja za pravilan rast irazvoj djece. Najznačajniji podatak je da: Dijete nije čovjek u malom.Velike su razlike u razvoju sistema organa odraslog čovjeka i djeteta, a na sveto veliki uticaj ima i brzina rasta . Dodao je i da su periodidjetinjstva i puberteta pogodni da prihvate podražaje koji izazivaju razvojfunkcionalnih sposobnosti kao i morfoloških osobina. Istakao je mnogobrojnedeformitete koje su uslovljeni nedovoljnom i nepravilnom fizičkom aktivnošćukao i prijedlog roditelja da osim stručne fizičke aktivnosti u školama, svojudjecu uključe u vannastavne aktivnosti koje dovode do pozitivnih djelovanja.Mr sc.med Draško Prtina, osim što jedokazao da je moć sporta velika, naglasio je da su duh i tijelo u neraskidivojvezi, da je mentalni pristup kao i duhovni, prema sportu izuzetno bitan. Naveoje da su danas djeca izložena prevelikom stresu, koji utiče na formiranjesigurne i zdrave ličnosti. Za kraj, uputio je prisutne na Zavod za medicinu irehabilitaciju Dr Miroslav Zotović i istakao da posjeduju 100godina tradicije u ortopediji i izradi medicinskih pomagala. Nakon višečasovnediskusije, profesor Neđo Macanović zahvalio se stručnom aktivu doktora kao isvojim kolegama, profesorima fizičkog vaspitanja, na učešću u akciji Javnetribine: Sport i fizička aktivnost kao društveni fenomeni. Irena Lukač, II1

Повезани чланци