Tribina o fizičkim sposobnostima učenika prvog razreda naše škole

Projekat je pokrenut saciljem procjene trenutnog nivoa fizičkih sposobnosti učenika prvog razreda srednješkole. Pored toga, projekat ima za cilj da istakne potrebu redovnog testiranja djeceškolskog uzrasta primjenom standardizovane EUROFIT baterije testova, koju zemlje članice Evropskeunije koriste za unapređenje plana i programa nastave fizičkog vaspitanja, kaoi kontrolu efikasnosti nastavnog procesa. Potreba za testiranjem fizičkih sposobnostipo prvi put prepoznata je još 1977. Godine na sastanku direktora Instituta za sportskaistraživanja Savjeta Evrope, sa sljedećim ciljevima: formiranje evropske baterijetestova za svakodnevnu upotrebu, pomoć u određivanju nivoa fizičke pripremljenostiučenika i pomoć u utvrđivanju zdravstvenog statusa u okviru jedne populacije.Prema program podrške za sport u Evropskoj uniji iz 2014.svaka zemlja bi trebalada formira sopstveni centar za praćenje sprovođenja plana I programa nastave fizičkogvaspitanja kao i edukacije nastavnika.Na II Javnoj tribini pod naslovomZnačajfizičkogvaspitanja,održanoj 24.5.2017.godine u Gimnaziji Banja Luka, u organizaciji aktiva profesorafizičkog vaspitanja Gimnazije, predstavljeni su rezultati istraživanja.Istraživanje je sprovedeno u aprilu i učestvovalo je 300 đaka prvog razredaGimnazije, koji su u sklopu redovne nastave fizičkog vaspitanja testirani primjenomEUROFIT baterije testova. Rezultati istraživanjasu pokazali da dječaci i djevojčice u pogledu morfoloških karakteristika(tjelesna masa, tjelesna visina i indeks tjelesne mase) imaju natprosječne rezultateu odnosu na djecu istog uzrasta u zemljama Evropske unije. Rezultati testova motoričkihsposobnosti su pokazali da u pojedinim varijablama naša djeca zaostaju u odnosuna djecu u okruženju, odnosno, ostvarili su lošije rezultate. Važno je istaćida i u odnosu na normativne vrijednosti motoričkih varijabli, rezultati su pokazalida su naša djeca ostvarili ispotprosječne i prosječne rezultate. To praktično značida su naša djeca motorički mlađa u odnosu na hronološki uzrast.Kaonastavak projekta, rezultate istraživanja predstavićemo predstavnicima Ministarstva prosvjete,Ministrastva porodice, omladine i sporta, Ministarstvu zdravlja u Vladi Republike Srpske kao i predstavnicima GradaBanja Luka. Ističemo želju da se nastavi sprovođenje redovnog praćenja fizičkihsposobnosti djece školskog uzrasta na teritoriji Republike Srpske, a rezultati testiranjanam mogu poslužiti u izradi nastavnog plana i programa nastave fizičkog vaspitanja,u izradi strategija za razvoj zdravlja djece Republike Srpske, u selekciji talentovanih sportista,kao i pomoć djeci koji imaju fizičke nedostatke.Doc. drAleksandar KukrićProf.dr RadenkoDobraš

Повезани чланци