Zašto je kultura važna?

Trideset i dvasrednjoškolca nagrađena su na konkursu pod nazivom Zašto je kultura /meni/važna?, koji je raspisalo Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske usaradnji sa Republičkim pedagoškim zavodom.Osnovni cilj bio je podstaknuti njihovo slobodnoizražavanje i kreativnost. Željeli smo da afirmišemo talentovane učenike isamim tim odgovorimo nekim od osnovnih strateških polazišta koja se odnose narazvoj kulturne pismenosti u zajednici, razvoj publike te popularizacijiumjetnika i umjetnosti uopšte, rekao je ministar prosvjete i kulture RepublikeSrpske dr. Dane Malešević povodom predstavljanja nagrađenih učeničkih radovau prostorijama Ministarstva. Našdanašnji sagovornik bio je Milan Vidović, učenik IV1 razreda, kojije uzeo učešće na ovom konkursu i ostvario izuzetan plasman, ovom prilikomMilan nam je iznio svoje utiske sa ovog konkursa i pokazao koliko je ljubavizmeđu njega i pisanja neraskidiva.1. Kako seosjećaš kao dio velikog projekta pod nazivomZašto je kultura /meni/ važna??Osjećam se izuzetno počastvovano i uzbuđeno jer samdio ovog projekta, pogotovo zato što je ovo prvi konkurs ovakve prirode na kojisam se prijavio. Smatram da je promocija umjetnosti i kulture, naročito pisane,jako bitan dio našeg društva. Svi bi trebalo da znaju čari pisanja i kako je tojednostavan način oslobađanja ljudske duše i bijeg od svakodnevnih briga.2. Kada sipočeo pisati i kada si zaista shvatio da je pisanje tvoja istinska ljubav?Shvatio sam da je pisanje moja istinska ljubav onda kada sam napisaosvoju prvu pjesmu The mist koja je bila inspirisana Kamijevim Strancem.Kada sam vidio da mogu da na kreativan način zabilježim svoje misli, odlučiosam da se posvetim tome.3.Da li imaš nekuporuku za mlade umjetnike koji se bore da sačuvaju kulturu i tradiciju našegnaroda?Ja sam još uvijek mladi pisactako da vjerovatno nisam najbolja osoba da dajem savjete, ali moram reći da sekultura i tradicija obavezno moraju čuvati, više nego ikad. U vremenu modernetehnologije i svih mogućnosti koje dolaze s njom i dalje je očigledno da ljudimogu i žele da uživaju u čarima naše kulture. Može se reći da su ljudi izuzetnovizuelna bića te vole da čuju i vide nešto novo i zanimljivo. Zbog toga, piscibi trebalo da pokušaju da ujedine različite aspekte kulture u svom pisanju.Smatram da je perfekcionizam ono što nekada može biti prepreka za mladog pisca.Ljudi koji pišu imaju tu rijetku priliku da posmatraju život izbliza i da zađuu sva njegova tajna mjesta, da ih istraže i ako je moguće da pišu što iskrenijekao i da cijelog sebe unose u svako djelo, mislim da je to ključ uspjeha. Irena Lukač IV1

Повезани чланци