Završena Druga programeRSijada

Od ponedjeljka do petka, 18 učesnika kampa imali supriliku da slušaju i gledaju predavanja koja su im održali:·Srđan Popić, programer u kompaniji m:tel,·Georgi Mihajlović i Ivan Štrbac iz kompanije TeleGroup,· Branisav Jovanović, doktorant na Kolumbijauniverzitetu, SAD,·Srećko Toroman, programer u kompaniji Facebook,SAD.Osimtoga, posjetili su :·Kompaniju Lanako ·Elektro-tehnički fakultet, gdje su ih ugostilidekan prof. dr Branko Dokić i docent dr Zoran Đurić, prodekan za naučno-istraživački rad,·Kompaniju m:tel, gdje su u teleprezens sali,razgovarali sa programerima iz Beograda i Podgorice,·Agenciju za informaciono društvo, gdje ih jeugostio direktor Srđan Rajčević,·RTRS.Alfa i omega i ove programeRSijade bio je IgorŠevo, koji je – kako kažu sami polaznici kampa – uvijek zanimljiv, jer zna daim predoči upravo ono što njih zanima i razmrsi ono gdje su oni ;;zapeli;;.Jedno od prvihpredavanja je održao Srđan Popić, programer u kompaniji m:tel. Prezentaciju jezapočeo duhovitim predstavljanjem u stilu gejmera. Objasnio je svoju tezu daje za programera, zapravo, dobro biti lijen, jer lijen programer želi da se operacija lakše, jednostavnije obavlja, pa njegova rješenja vode kaautomatizaciji, koja je ključ efikasnosti i dobrog programiranja. Programiranje jeneprestano rješavanje problema i potrebna je ogromna motivacija. Popić nam jeispričao i zanimljivu anegdotu, kada je saznao da i mašina za veš imaprogramer. Od tada sebe naziva developerom. Naš profesor ŽeljkoGrbić je upotpunio atmosferu zaraznim osmijehom i dobrim raspoloženjem. Svojomenergičnom ličnošću pomogao je učenicima i predavačima da se opuste i zabave uzrad. (Jelena Popović)Svečano zatvaranje upriličeno je u Gimnaziji, upetak naveče. Tom prilikom pogledali smo 12-minutni film o ovoj programersijadikoji su ekspresno i vrlo lijepo načinili Tatjana i Dragiša Rogić (film ćeuskoro biti postavljen na portal). Osim CD-a sa tim filmom, svi učesnici dobilisu certifikate, na koje će, nadamo se, biti ponosni.Zatvaranje je bila je to prilika da se zahvalimoonima koji su podržali ovaj kamp, a to su:·Kompanija m:tel,·Kompanija Inova,·Kompanija East Code,·RTRS,·Kompanija Telegroup,·Elektro-tehnički fakultet Banja Luka·gore pomenuti predavači.Posebnu zahvalnos dugujemo kompaniji Lanako, kojaje i ove godine generalni sponzor programeRSijade. Upravo je g-din NebojšaNinić, direktor kompanije Lanako, i zvanično zatvorio Drugu programeRSijadu.Mladi programeriuspješno su riješili zadatak: programiranje prototipa baze podataka zdravstvenogcentra. Cilj je bio da nauče programiranje sa velikim bazama sa kojima još nisudolazili u kontakt.Ipak, nije to sve štosu naučili. Na predavanjima informatičari su vodili mnoge zanimljiverazgovore o sigurnosti na internetu i mogućnosti studiranjakoje im pružaju informatika iprogramiranje. Predavanje o sigurnosti i zaštiti na internet-mrežama održali suGeorgije Mihajlović i Ivan Štrbac iz kompanije TeleGroup. Naši programerislušali su predavanje InfoSecurityDay koje je zbog sadržaja namijenjeno profesionalcima, a ne ljudima druge struke. Teme kojih su se dotakli su opasnosti na internetu – velike svjetskeprevare sa političkim ciljevima, profili koji se traže za posao… Direktor Agencije ѕa informaciono društvoSrđan Rajčević upoznao je polaznike kampa o načinu rada, planovima i programu.Predočen im je značaj Agencije, dok je goste najviše interesovalo uvođenje elektronskog potpisa u upravu. Drugi kamp zvanično jezatvoren uz osmijehe zadovoljstva i osjećaj dobro obavljenog posla koji jelebdio kroz razgovor. Kao što je rekao Igor Ševo: Uspjesi treba da se nižu inadamo se da ćemo nastaviti na Trećoj programeRSijadi. Mladost, znanje imotivacija su formula koju čine naši programeri, a rezultati su ohrabrujući. Čućetejoš o nama! (autor teksta: Jelena Popović)U petak je, dakle, završen radni, zvanični diokampa, a druženje je nastavljeno sutradan, roštiljanjem, sportom i zabavom čijije domaćin na imanju 10-ak kilometara od grada bio g-din Ljubiša Savović,vlasnik kompanije Inova.P.S.Zahvaljujemo profesorima bez kojih ovaj kamp ne bibio moguć. To su:Živka Kukrić,Milka DžombićVanja Kuruzović,Vukosava Milovac,Željko Grbić,Branisalav Đaković,Dalibor Stupar,Miroslav Vulić,Danilo Kovač.

Повезани чланци