Поништење конкурса

Поништава се Конкурс за пријем радника на радно мјесто професор хемије

1. Поништава се Конкурс, број: 01-575/20, од 09.03.2020. године, објављен у Гласу Српске дана 11.03.2020. године, а који се односи на пријем радника на радно мјесто професор хемије, 1 извршилац, на одређено вријеме, до повратка радника са боловања, за лице са радним искуством и положеним стручним испитом.
2. Одлука о поништењу конкурса објавиће се у дневним новинама Глас Српске, на сајту школе и биће достављена свим кандидатима.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.

Директор школе Вита Малешевић

Повезани чланци