Јавне набавке

Информација о вођењу преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци

План јавних набавки за 2023. год

Одлука о усвајању плана јавних набавки за 2023. год.13.02.2023. год.

Замјена столарије у ЈУ Гимназија Бања Лука“ ЛОТ 1: Набавка и уградња ПВЦ и АЛУ столарије, 13.12.2022 

Замјена столарије у ЈУ Гимназија Бања Лука“ЛОТ 2 : Набавка и уградња дрвене столарије, 13.12.2022 

Одлука о избору најповољњијег понуђача- Санација санитарних чворова ЈУ Гимназија, Бања Лука, 29.11.2022. год.

Извођење додатних радова на замјени столарије, 25.10.2022. год.

Informacija o vođenju pregovora,17.10.2022. god.

Одлука о избору најбољег понуђача Санација инсталације гријања, 02.08.2022. год.

Одлука о избору најповољнијег понуђача ЗАМЈЕНА СТОЛАРИЈЕ,18.04.2022. god.