Јавне набавке

Одлука о избору најповољњијег понуђача- Санација санитарних чворова ЈУ Гимназија, Бања Лука, 29.11.2022. год.

Извођење додатних радова на замјени столарије, 25.10.2022. год.

Informacija o vođenju pregovora,17.10.2022. god.

Одлука о избору најбољег понуђача Санација инсталације гријања, 02.08.2022. год.

Одлука о избору најповољнијег понуђача ЗАМЈЕНА СТОЛАРИЈЕ,18.04.2022. god.